ORGANIZACIJA DOGODKOV

Organiziramo dogodke vseh velikosti. Poskrbimo za celotno ponudbo in organizacijo.

organizacija8
  • pripravimo celostno podobo dogodka
  • natisnemo vabila, kuverte..in pošljemo na naslove
  • vodimo evidence prijavljenih
  • natisnemo celoten material za dogodek skladno z dogovorom naročnika
  • označbe po objektu, promocijska roll up stojala, stojnice za razstavljalce, imenske tablice za govorce, namizne zastavice, bilten dogodka, vrečke za udeležence in promocijski material…
  • uredimo parkiranje za udeležence in označbe na parkirišču
  • uredimo catering za udeležence in razstavljalce
  • po potrebi uredimo celotno tehnično podporo dogodka v koliko to ni poskrbljeno v prostorih dogodka
  • priskrbimo kvalitetnega fotografa